Bán hàng: (028) 6285 6368 | (024) 6262 7268
Hỗ trợ: 1900 1563

Yeastar

Phân phối Yeastar

Yeastar chuyên phát triển và sản xuất IP-PBX và VoIP Gateway, với cam kết phân phối các sản phẩm công nghệ thế hệ mới trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp. Đồng thời, Yeastar cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí cho ITSP để phát triển thị trường khách hàng doanh nghiệp.

Yeastar thiết kế, triển khai và cung cấp giải pháp IP tiên tiến cho các ứng dụng trên toàn thế giới và duy trì sự ổn định lâu dài của sản phẩm để mang lại lợi ích cho người dùng. Yeastar được liên tục công nhận trong ngành công nghiệp VoIP cho các sản phẩm mạng tiên tiến và hiệu năng cao.

DQN là nhà phân phối các sản phẩm của Yeastar tại Việt Nam