Bán hàng: (028) 6285 6368 | (024) 6262 7268
Hỗ trợ: 1900 1563

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Cổng nối VoIP

$55.00

Bộ chuyển đổi VoIP FXS Fanvil G200S là thế hệ ATA IP mạnh mẽ kế tiếp với 2 cổng FXS cho người dùng trong khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ

Có sẵn hàng
+

$52.00

HandyTone 502 (HT502) là một bộ định tuyến VoIP mạnh mẽ, cho phép kết nối băng thông rộng được chia sẻ giữa nhiều thiết bị Ethernet

Có sẵn hàng
+

$59.00

HT503 cung cấp các ATA/IAD với chất lượng, giá cả hợp lí. Nó là giải pháp lý tưởng cho người dùng tìm các khoản tiết kiệm và lợi ích của truyền thông thoại.

Có sẵn hàng
+

$35.00

HT701 là một thế hệ ATA IP, mạnh mẽ kế tiếp cho các khu dân cư và trên đường;  là ATA lý tưởng cho triển khai dịch vụ thoại IP thương mại quy mô lớn.

Có sẵn hàng
+

$45.00

Bộ chuyển đổi VoIP Grandstream HT702/HT704 là thế hệ ATA IP mạnh mẽ kế tiếp với 2/4 cổng cho người dùng trong khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ 

Có sẵn hàng

$1,510.00 $1,490.00

Bộ điều khiển biên đa phiên Sangoma Vega 400 SBC

Có sẵn hàng

$15,200.00
Bộ điều khiển Sangoma NetBorder Carrier SBC với chi phí-hiệu quả nhất, cung cấp dịch vụ đơn giản nhất và quản lý đơn giản nhất để so...
Có sẵn hàng

$1,478.40
Cổng nối GSM GoIP16 có 16 cổng GSM sử dụng để gọi (VoIP tới GSM) và nhận (GSM tới VoIP). GoIP16 hỗ trợ SIP&H.323, tương thích với Asterisk, 3CX và bất kỳ SIP Proxy Server. GoIP16 cho phép thực hiện 16 cuộc gọi đồng thời từ điện thoại IP tới mạng GSM và mạng GSM tới điện thoại IP.
Có sẵn hàng
+

$2,596.00
Cổng nối GSM GoIP3232 cổng GSM sử dụng để gọi (VoIP tới GSM) và nhận (GSM tới VoIP). GoIP32 hỗ trợ SIP&H.323, tương thích với Asterisk, 3CX và bất kỳ SIP Proxy Server. Cổng nối này cho phép thực hiện 32 cuộc gọi đồng thời từ điện thoại IP tới mạng GSM và mạng GSM tới điện thoại IP.
Có sẵn hàng
+

$459.80
Cổng nối GSM GoIP4 có 4 cổng GSM sử dụng để gọi (VoIP tới GSM) và nhận (GSM tới VoIP). GoIP4 hỗ trợ SIP&H.323, tương thích với Asterisk, 3CX và bất kỳ SIP Proxy Server. GoIP4 cho phép thực hiện 4 cuộc gọi đồng thời từ điện thoại IP tới mạng GSM  mạng GSM tới điện thoại IP.
Có sẵn hàng
+

$862.40
Cổng nối GSM GoIP8 có 8 cổng GSM sử dụng để gọi (VoIP tới GSM) và nhận (GSM tới VoIP). GoIP8 hỗ trợ SIP&H.323, tương thích với Asterisk, 3CX và bất kỳ SIP Proxy Server. GoIP8 cho phép thực hiện 8 cuộc gọi đồng thời từ điện thoại IP tới mạng GSM và mạng GSM tới điện thoại IP.
Có sẵn hàng
+

$1,195.00

Cổng nối VoIP Digium G100/G200/G400/G800 có một/hai/bốn/tám cổng giao tiếp T1/E1/PRI, khả năng chọn kênh theo phần mềm và hỗ trợ lên tới 30/60/120/240 kênh thoại

Có sẵn hàng