Bán hàng: (028) 6285 6368 | (024) 6262 7268
Hỗ trợ: 1900 1563

Quy trình bảo hành, đổi, trả hàng

Quý Khách hàng thực hiện bảo hành, đổi, trả hàng theo lưu đồ như sau

Lưu đồ quy trình bảo hành, đổi, trả hàng

Gửi yêu cầu bảo hành, đổi, trả hàng