Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Thay thế Tổng đài IP bằng Lync

Nhiều người không nhận ra rằng các tổng đài của công ty có thể hoàn toàn thay thế bằng một cài đặt Microsoft Lync. Những người quen thuộc hơn với người tiền nhiệm của Lync, Microsoft Office Communications Server (OCS), có thể được quan tâm để biết rằng Lync đã được tăng cường với chức năng cho phép nhiều tính năng thoại doanh nghiệp. Ngày của riêng mình, Lync hỗ trợ thông tin liên lạc bằng giọng nói giữa khách hàng Lync, cùng với sự kết hợp phong phú của truyền thông hợp nhất (UC) dịch vụ, trong đó có sự hiện diện, hội nghị, chia sẻ màn hình, bảng trắng, và tập tin chuyển giao.