Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Trung kế SIP, Nhà cung cấp dịch vụ

Trung kế SIP là một trong các chủ nóng nhất hiện nay trong phát triển thị trường viễn thông hiện nay. Các nhà cung cấp dịch đang tìm kiếm các cơ hội doanh thu mới từ việc cung cấp dịch vụ trung kế SIP cho các doanh nghiệp đã sử dụng tổng đài nội bộ IP PBX và cả những doanh nghiệp vẫn còn sử dụng tổng đài TDM truyền thống nhưng muốn tận dụng lợi thế từ khả năng kết nối linh hoạt và tiết kiệm của Trung kế SIP.
 
DQN.vn hiện cung cấp một danh mục đầy đủ các sản phẩm cả từ Cổng nối VoIP và Bộ điều khiển biên đa phiên mang đến trọn bộ giải pháp kết nối Nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng đầu cuối. Hơn nữa, khả năng tương tác cao cho phép các sản phẩm của DQN.vn với chi phí hieeujn quả “lấp chỗ trống” trong cơ sở hạ tầng hiện có mà chỉ đòi hỏi một tập nhỏ giải pháp trọn bộ để cung cấp dịch vụ Trung kế SIP linh hoạt.
 
Bộ điều khiển biên đa phiến dùng với Trung kế SIP, nhà cung cấp dịch vụ: