Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Nhà cung cấp dịch vụ

Các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty viễn thông, các doanh nghiệp lớn, xây dựng hạ tầng truyền thông với chi phí hiệu quả, tạo doanh thu  cùng nghĩa với việc kết nối các điện thoại, máy chủ ứng dụng, mạng và một loạt các thiết bị, dịch vụ khác đi kèm để cung cấp các chức năng và tính năng cần thiết nhằm thỏa mãn nhu cầu của nhân viên hay khách hàng của mình.

Danh mục sản phẩm rộng DQN.vn giúp các Nhà cung cấp dịch vụ kết nối tất cả các thứ cần kết nối và không có bất kỳ rào cản kỹ thuật và tài chính nào khi nào cho các mục khi chúng đã trở lên phổ biến trong môi trường truyền thông đang dạng hiện nay.  Với chi phí hợp lý, dễ cấu hình, dễ hỗ trợ, các Công nối VoIP, Điều khiển biên đa phiên SBC, Thiết bị chuyển mã, Cổng báo hiệu SS7, Điện thoại VoIP, từ các nhà sản xuất (với chính sách bảo hành và hỗ trợ theo tốt nhất trong ngành), sẽ đáp ứng yêu cầu của  bạn mà vẫn không vượt ngân sách đề ra.

Hàng chục ngàn khác hàng tại hơn 150 quốc gia dựa trên các nền tảng sản phẩm của các nhà sản xuất mà DQN.vn cung cấp như là một phần trong cơ sở hạ tầng trọng yếu của họ