Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Tùy biến nhạc chờ CRBT

Color Ring Back Tone (bản nhạc chờ) là một trong nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đã được áp dụng phổ biến trong những năm gần đây. Dịch vụ này cho phép tuỳ biến nhạc chuông phát lại. Khi thực hiện một cuộc gọi, người gọi nghe thấy một âm báo qua điện thoại. Cảnh báo chỉ ra rằng một cuộc gọi được thành công đi qua được gọi là nhạc chuông phát lại. Nhạc khác cũng có thể được nghe thấy ở giai đoạn này của cuộc gọi là một tín hiệu tham gia hoặc bận hoặc tín hiệu của nhà cung cấp dịch vụ chèn ngang.

Bản nhạc chờ là một dịch vụ mà người được nhận cuộc gọi có thể tùy chỉnh các giai điệu phát lại, dựa trên số điện thoại của người được gọi.

Có một số phương pháp tiếp cận để cung cấp dịch vụ này. Phương pháp DQN.vn đề xuất là sử dụng phần cứng Sangoma với chất lượng ổn định và chi phí hợp lý cung với phần mềm mã nguồn mở.