Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Dịch vụ gia tăng trên mạng di động (VAS)

Dịch vụ gia tăng trên mạng di động (VAS) là một trong những phân khúc thị trường nóng trong mảng dịch vụ viễn thông ngày nay. Riêng ở Việt Nam, thị phần ước tính khoảng ~2 tỷ USD năm 2015. Thị trường thế giới dự kiến đạt $ 360 tỷ USD trong cùng thời gian. Tuy nhiên, phần cứng và giấy phép cần thiết để tạo ra Chuẩn mực ứng dụng di động thường được chứng minh là một rào cản đáng kể để nhập cảnh cho tất cả ngoại trừ các nhà phát triển ứng dụng được tài trợ nhất. Tuy nhiên, sự kết hợp sáng tạo của phần cứng mạnh mẽ từ Sangoma và môi trường điện thoại mã nguồn mở như Asterisk hoặc FreeSWITCH, cung cấp một nền tảng phong phú và giá cả hợp lý mà từ đó các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng năng lượng cao cho thị trường béo bở này.

  • Dễ dàng tích hợp với Asterisk hoặc FreeSWITCH
  • Khai thác hiệu quả
  • Khả năng truyền và chuyển mạch cuộc gọi