Bán hàng: (028) 6285 6368 | (024) 6262 7268
Hỗ trợ: 1900 1563

Ghép nối điện thoại di động với điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160

26/02/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Ghép nối điện thoại di động với điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160
Bạn có biết rằng bạn có thể ghép nối điện thoại di động của bạn vào điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160? Không chỉ thế bạn có thể đồng bộ sổ liên lạc cá nhân của bạn với điện thoại bàn, nhưng bạn cũng có thể trả lời các cuộc gọi đến điện thoại di động của bạn trên điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160!

Ý kiến

Chưa có bài nào

Gửi bài mới