Bán hàng: (028) 6285 6368 | (024) 6262 7268
Hỗ trợ: 1900 1563

Điện thoại IP FANVIL H3

$82.00
10 ngày
H3
Có sẵn hàng
+

Điện thoại IP FANVIL H3 là điện thoại hỗ trợ chuẩn âm thanh HD, với 6 phím soft programmable soft keys. H3 hỗ trợ full duplex, Loa ngoài, Khử tiếng ồn, cùng với các chức nhăng điện thoại chuẩn như là call transfer, call holding and call waiting.

Tính năng tính

  • 6 Soft keys programmable
  • HD voice: HD handset
  • 802.3af POE
  • Vxworks OS