Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 2

20/09/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Nguyên lý hoạt động của các phương thức cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP

Phần một mô tả về Phương án cấp phép sử dụng cho điện thoại IP, bạn nên xem trước khi đọc tiếp phần này. 

Nguyên lý hoạt động của các phương thức cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP

1. Phương thức cấp phép sử dụng thông qua giao thức DHCP

Cấp phép sử dụng giao thức DHCP

Bước 1: Nhập địa chỉ MAC của điện thoại IP vào phần mềm tạo tệp cấu hình, tạo tệp cấu hình cho từng điện thoại IP

Bước 2 Tải lên các tệp cấu hình lên máy chủ tổng đài

Bước 3: Cấu hình bổ sung đường dẫn URL lưu tệp cấu hình cho máy chủ DHCP  

Bước 4: Khởi động điện thoại IP. Trong quá trình nhận cấp phát địa chỉ IP động, điện thoại IP sẽ nhận được URL chứa tệp cấu hình cho mình. Cụ thông thông qua hai bản tin sau:

SUBSCRIBE sip:MAC%[email protected] SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 172.18.32.197:5060;branch=z9hG4bK458721093;rport From: ;tag=1692014507 To: Call-ID: [email protected] CSeq: 20000 SUBSCRIBE Contact: X-Grandstream-PBX: true Max-Forwards: 70 User-Agent: Grandstream GXP1628 1.0.2.7 Expires: 0 Supported: replaces, path, timer Event: ua-profile;profile-type="device";vendor="Grandstream";model="GXP1628";version="1.0.2.7" Accept: application/url Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE Content-Length: 0

Mô tả bản tin SUBSCRIBE như sau:

- Request URI user part: Chứa địa chỉ MAC của điện thoại IP với định dạng sau MAC%3A000B82273B89

- Contact: Địa chỉ IP và cổng của điện thoại IP

- User-Agent: Chưa thông tin NSX, Model và firmware version

- Event: Contains information about the phone like ua-profile, profile-type, vendor, model and version

Bước 5: Tiếp theo là nhận bản tin SIP NOTIFY

NOTIFY sip:172.18.32.197:5060 SIP/2.0 Via:SIP/2.0/UDP 172.18.0.10:5060;branch=z9hG4bK-d8754z-6b22332837742742-1---d8754z-;rport Max-Forwards: 70 Contact: To: From: ;tag=e32c0d70 Call-ID: MzAyOWYxNmUwMGJkZmQ4MDNjYTBiM2EwN2NkNDkwNjY. CSeq: 1 NOTIFY Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE Content-Type: application/url Supported: replaces User-Agent: MyPBX_101 Event: ua-profile Content-Length: 52 Message Body: http://172.18.0.10:5481/provisioning/cfg000B82273B89

Bước 6: Điện thoại IP nhận được tệp cấu hình, tự cập nhật cấu hình và nếu thành công thì điện thoại IP đã sẵn sàng.

2. Cài đặt sẵn Zero Touch

Phương thức này chỉ khác phương thức cấp phép sử dụng thông qua giao thức DHCP ở việc thay Bước 3 và Bước 4 thành một bước cấu hình sẵn trên điện thoại IP một liên kết URL lưu trữ sẵn tệp cấu hình hoặc trên tổng đài đặt trong mạng LAN có cơ chế tự gửi bản tin NOTIFY cấp tệp cấu hình cho điện thoại IP

3. Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định

Hai phương thức trên (1,2) chỉ được áp dụng trong môi trường mạng nội bộ bởi cơ chế phát tán của giao thức DHCP và thông tin lớp vật lý của mạng. Để cấp phép sử dụng điện thoại tự động trong môi trường Internet, Phương thức Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định hay được sử dụng.

Chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định

Bước 1: Điện thoại IP được nhà sản xuất cài đặt sẵn, trước khi xuất xưởng, trỏ một địa chỉ máy chủ HTTP được đặt trên Internet. Khi điện thoại IP khởi động, bản tin SUBSCRIBE sẽ được chuyển trực tiếp tới máy chủ HTTP này.

Bước 2: Khi nhận được bản tin SUBSCRIBE máy chủ HTTP sẽ chuyển hướng tới máy chủ cấp phép sử dụng chứa thông tin cấu hình

Bước 3: Thông tin cấu hình của điện thoại IP được lưu sẵn trên máy chủ cấp phép. Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ máy chủ HTTP, máy chủ cấp sẽ gửi thông tin cấu hình cho điện thoại IP.

Bước 4: Điện thoại IP nhận được thông tin cấu hình và đăng ký với tổng đài

4. Cài đặt tự động cấp phép

Phương thức này hoạt động giống như phương thức Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định với bổ sung tính năng điều khiển điện thoại IP từ xa để có thể can thiệt trực tiếp tới bất kỳ điện thoại IP nào khi cần thiết.

Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 1

16/09/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 1

Hai phương án cấp phép sử dụng cho điện thoại IP

Không giống như các điện thoại Truyền thống, điện thoại IP sẽ không hoạt động nếu chỉ cắm vào mạng mà chưa được lập trình cấu hình đúng. Việc lập trình điện thoại IP được biết đến như là việc cấp phép sử dụng.

Thông tin cấu hình cơ bản cho một điện thoại IP gồm tên đăng nhập (hay số máy nhánh), mật khẩu và địa chỉ IP của máy chủ tổng đài. Khi đăng nhập / đăng ký thành công điện thoại IP mới có thể thực hiện được cuộc gọi thông qua tổng đài. Ngoài ra còn có các thông tin cấu hình nâng cao khác như địa chỉ IP máy chủ lưu firmware mới nhất để điện thoại IP tự động tải về và cập nhật; địa chỉ IP của máy chủ lưu tệp cấu hình chi tiết của điện thoại.    

Ở thời điểm hiện tại việc cấp phép sử dụng có thể được thực hiện dựa theo hai phương án sau:

Phương án 1: Nhân công

Mỗi điện thoại IP được cấu hình hoặc sử dụng thao tác phím của điện thoại hoặc qua giao diện Web của điện thoại.

Phương án cấp phép “Nhân công” sẽ tốn nhiều thời gian và nhân lực khi có nhiều điện thoại IP cần phải cấu hình

Phương án 2: Tự động

Để giải quyết các vấn đề trong phương án “Nhân công”, phương án Cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP là lựa chọn thay thế và được tiến hành theo một trong các phương thức sau

 1. Thông qua giao thức DHCP: Mỗi điện thoại IP khi khởi động được cấp phép sử dụng tự động thông qua một tệp cấu hình (config) lập sẵn đạt trên một máy chủ TFTP trong mạng nội bộ.
 2. Cài đặt sẵn Zero Touch: Mỗi điện thoại IP với thông số cài đặt sẵn của nhà sản xuất khi khởi động sẽ tự động tải tệp cấu hình từ máy chủ TFTP trong mạng nội bộ để được tự cấp phép sử dụng, mà không sử dụng DHCP như cách thứ 2.
 3. Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định: Điện thoại IP được nhà sản xuất cài đặt trỏ mặc định đến một máy chủ HTTP để rồi thông qua máy chủ sẽ "chuyển hướng" đến một máy chủ lưu trữ các tập tin cấu hình cấp tự động cho điện thoại IP.
 4. Cài đặt tự động cấp phép: Nhà phân phối nhúng sẵn các giao thức cho phép điều khiển điện thoại IP từ xa mà không cần sử dụng thao tác phím trực tiếp hoăc Giao diện Web của điện thoại. Điều này được thực hiện dựa trên việc kết hợp giữa địa chỉ vật lý MAC của điện thoại IP quản lý bởi nhà phân phối và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet (ITSP).

Phần hai mô tả về Nguyên lý hoạt động của các phương thức cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP, mời bạn đọc tiếp. 

Grandstream sắp ra mắt dòng điện thoại IP mid-range

15/09/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Grandstream GXP1760/GXP1780/GXP1782

Điện thoại IP mid-range Grandstream GXP1760, GXP1780/GXP1782 được thiết kế sử dụng trong doanh nghiệp vừa vào nhỏ. GXP1760 có dual-color keys 6 lines, supports 3 SIP-account, 5 way audio conferencing, 24 digital BLF/Speed dial keys. GXP1780/GXP1782 có  a dual-color keys 8 lines, supports 4 SIP-account, 5 way audio conferencing, 32 digital BLF/Speed dial keys.

Các điện thoại hoàn toàn tương thích với tổng đài Grandstream UCM và tổng đài SIP chuẩn mở khác

Điện thoại IP mid-range Grandstream GXP1760Điện thoại IP mid-range Grandstream GXP1780/GXP1782

 

SBC là gì và tại sao không phải là Firewall

02/03/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Mô hình triển khai SBC

Bộ điều khiển biên đa phiên (session border controller hay SBC) là một thiết bị phần cứng chuyên dụng hoặc ứng dụng phần mềm dùng để  chỉnh cách thức mà các cuộc gọi điện thoại được khởi xướng, thực hiện và chấm dứt trên một mạng (VoIP). Các cuộc gọi được coi như là các phiên.

 

SBC so sánh với Firewall

SBC

SBC

Firewall với tính năng ALG

Firewall ALG

Kết thúc, tái khởi xướng và khởi xướng báo hiệu & SDP

Không thể kết thúc, tái khởi xướng và khởi xướng báo hiệu & SDP

2 phiên – mỗi phiên ở một phía của hệ thống

Một phiên duy nhất trên toàn hệ thống

Nhận diện được trạng thái Layer 2 đến Layer 7

Chỉ nhận diện được trạng thái Layer 2 đến Layer 7

Kiểm tra, sửa đổi bất kỳ thông tin tiêu đề của lớp ứng dụng (SIP, SDP, ..)

Kiểm tra, sửa đổi mỗi phần địa chỉ của lớp ứng dụng (SIP, SDP, ..)

Các ACL động và tĩnh

Chỉ có các ACL tĩnh

 

Lợi ích của SBC

Bộ điều khiển biên đa phiên (SBC) cung cấp duy nhất tất cả các điều khiển được yêu cầu trong truyền thông tương tác trên nền IP một cách tin cậy, ổn định, chất lượng cao:

 • An toàn: Bảo vệ tổng đài IP (IP PBX) và UC server khỏi tấn công từ chối dịch vụ (denial of service/distributed denial of service (DoS/DDoS)), SBC đồng thời có cơ chế tự bảo vệ
 • Tối ưu hóa khả năng kết nối: Kết nối liên đài (IP PBX / UC), thậm chí theo 2 giao thức khác nhau; giải quyết triệt để các vấn đề của NAT, kết nối từ xa sau NAT
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ (SLA): đảm bảo kiểm soát tình trạng quá tải, phục hồi sự cố, khả năng tồn tại, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm (QoE), độ khả dụng, ...
 • Tuân thủ quy định: theo yêu cầu thực tế và luật ví dụ như ghi âm, giám sát, ...

Ghép nối điện thoại di động với điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160

26/02/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Ghép nối điện thoại di động với điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160
Bạn có biết rằng bạn có thể ghép nối điện thoại di động của bạn vào điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160? Không chỉ thế bạn có thể đồng bộ sổ liên lạc cá nhân của bạn với điện thoại bàn, nhưng bạn cũng có thể trả lời các cuộc gọi đến điện thoại di động của bạn trên điện thoại IP Grandstream GXP2140 / GXP2160!

Grandstream sẽ sớm ra mắt dòng điện thoại IP không dây mới

25/02/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Grandstream sẽ sớm ra mắt dòng điện thoại IP không dây mới

Grandstream sẽ sớm ra mắt dòng điện thoại IP không dây mới. Điện thoại mới này sẽ cho phép bạn triển khai điện thoại IP không dây cùng với bất kỳ giải pháp VoIP nào để cung cấp tùy chọn di động trong văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà kho, nơi cư trú và nhiều hơn nữa. Điện thoại IP không dây giúp nhân viên, nhóm làm việc hiệu quả hơn, điện thoại đạt xung quanh một văn phòng để đảm bảo tất cả các cuộc gọi luôn được trả lời và cho phép nhân viên di chuyển xung quanh văn phòng và vẫn có quyền truy cập vào điện thoại của họ

Điên thoại IP không dây Grandstream DP750/DP720, mô hình triển khai

Điện thoại IP không dây Grandstream DP750/DP720 

Điện thoại IP Grandstream GXP2135 - điện thoại cho người bận rộn

16/02/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Điện thoại IP Grandstream GXP2135 - điện thoại cho người bận rộn

Nếu điện thoại IP để bàn cấp cao dùng trong doanh nghiệp nằm trong danh sách "Những điều cần mua để cải thiện môi trường làm việc của tôi", thì Điện thoại GXP2135 của Grandstream mới ra mắt đã tới đúng lúc. Điện thoại IP Grandstream GXP2135 là điện thoại nhiều line, hiệu suất cao, được thiết kế cho người bận rộn. Với sản phẩm mới này, Grandstream nhắm vào các mục tiêu mà họ đã theo đuổi từ khi tham gia vào thị trường VoIP từ năm 2002- để kết nối thế giới thông qua các phương tiện truyền thông linh hoạt và đáng tin cậy.

Một điện thoại THIẾT KẾ TINH TẾ với TÍNH NĂNG "SÁT THỦ"

GXP2135 có màn hình màu LCD 2.8 inch, với các phím cảm ứng trực quan và dễ dàng để kiểm soát trình đơn menu. Bạn có thể kết nối lên đến tám line với bốn tài khoản SIP và mỗi dòng có riêng một cặp màu.

Mẫu thiết kế này cấp bốn phím mềm lập trình XML, giúp cho người sử dụng tính linh hoạt lập trình lên đến 32 trên phím quay số nhanh màn hình theo thứ tự, mang lại trả nghiệm vô cùng hiệu quả.

Với dấu ấn của công nghệ HD, GXP2135 cho phép bạn thưởng thức âm thanh độ nét cao cho rõ ràng, cuộc hội thoại rõ nét. Trong trường hợp cuộc đàm thoại là nhiều hơn là chỉ đôi tai của bạn, song công-loa cung cấp một công cụ thuận tiện tại các liên lạc của một nút. Nhưng, nếu những gì bạn đang tìm kiếm là một cách rảnh tay để liên lạc, hoặc một nhiều hơn "on-the-go" kinh nghiệm, GXP2135 đã tích hợp khả năng kết nối Bluetooth và dễ dàng đồng bộ với tai nghe. Bạn cũng có thể kết nối với thiết bị di động của bạn và tận hưởng các tính năng khác như sáp nhập sách liên lạc và lịch biểu, và chuyển tải cuộc gọi.

Hơn nữa, GXP2135 có tốc độ mạng 10/100/1000 megabit mỗi giây (Mbps) trên 2 cổng Ethernet (có hỗ trợ PoE) giúp kết nối mạng với tốt độ nhanh nhất có thể.

GXP2135 là sự bổ sung mới nhất của Grandstream cho dòng điện thoại VoIP. GXP2135 là một điện thoại có giá cả phải chăng với các tính năng cao cấp cho nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Nếu tin điện thoại này chưa nằm trong giỏ "Để mua" của bạn, thì chắc chắn bạn nên thêm nó vào!

Để tìm thêm thông tin hoặc nếu bạn muốn đặt câu hỏi ​​về GXP2135, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại 1900-1563 và chúng tôi hận hạnh được phục vụ.
 

Xem trước: Điện thoại IP không dây HD Grandstream DP750/DP720

16/02/2016
bởi Toan Nguyen Quang
Xem trước: Điện thoại IP không giây HD Grandstream DP750/DP720

Điện thoại IP không dây HD Grandstream DP750/DP720 sắp ra mắt, dễ sử dụng, chất lượng cao cho các doanh nghiệp nhỏ hay hộ gia đình. DP750/DP720 nhỏ gọn và bền cho phép người dùng di chuyển xuyên suốt ngôi nhà hoặc văn phòng của họ trong khi duy trì những kết nối cuộc gọi. Trạm gốc DECT là DP750, trong khi DP720 là chiếc điện thoại không dây nối dài. DP750 cho phép đăng ký tối đa 5 điện thoại DECT, 10 tài khoản SIP, 4 cuộc gọi đồng thời. Trạm phát phạm vi 300 mét ngoài trời và 50 mét trong nhà. DP750/720 ứng dụng trong các tòa nhà văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà kho và nhiều hơn nữa.

Tính năng

Lên tới 5 DECT handsets, 10 tài khoản SIP, 4 cuộc gọi đồng thờ
Cordless handset with 1.8” 128x160 color LCD, HD audio, 3-way audio conferencing
Battery life of 20-hour talk time and 250-hour standby time
Network phonebook, software upgradable over the air
Tích hợp speakerphone, 3.5mm headset jack, removable belt clip
Phạm vi 50m trong nhà, 300m ngoài trời

Điện thoại IP không giây HD Grandstream DP750/DP720 đang trong gia đoạn Beta test và sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Các softphone miễn phí và điện thoại IP giá rẻ

31/12/2015
bởi Toan Nguyen Quang
Các softphone miễn phí và điện thoại IP giá phải chăng

Có nhiều lợi thế khi thực hiện chọn lựa một softphone miễn phí hoặc một điện thoại IP giá phải chăng khi triển khai một hệ thống tổng đài VoIP cho một một công ty. Trước nhất, tôi muốn liệt kê một vài softphone miễn phí và điện thoại IP giá rẻ (hoạt động ổn định, giá dưới 1,000,000vnd / 1 triệu đồng) để các bạn xem xét và lựa chọn.

 

CÁC TÙY CHỌN SOFTPHONE MIỄN PHÍ

 

X-LITE COUNTERPATH

Một softphone rất phổ biến, hỗ trợ nhiều codecs và hội nghị truyền hình trên bản chạy trên máy bàn

 • Tin nhắn tức thì và presence có sẵn cùng với tính năng thực hiện cuộc gọi cơ bản
 • Chuẩn SIP mở, tương thích với hầu hết các tổng đài IP (SIP)
 • Hỗ trợ cả voice và video

Tải X-lite từ link sau: http://www.counterpath.com/x-lite-download/

X-LITE COUNTERPATH

 

JITSI

Softphone nguồn mở hỗ trợ gọi điện thoại có hình và chat. Cuộc gọi có hình có bảo mật, đàm thoại, chat, desktop sharing, file transfer.

 • Hỗ trợ nhiều hệ điều hành MS Windows, Mac, Linux và các mạng IM

 

Tải Jitsi từ link sau: https://jitsi.org/Main/Download

JITSI

 

ZOIPER

Hỗ trợ cả hai giao thức SIP và IAX

 • Sử dụng ít bộ nhớ và CPU giúp tăng chất lượng cuộc gọi
 • Hỗ trợ Audio, Video, Fax, Presence và tin nhắn tức thì
 • Tương thích với hầu hết các tổng đài IP trên thị trường

Tải Zoiper từ link sau: http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3

 

ZOIPER

 

ZYCOO COOCALL

CooCall App là softphone miễn phí chạy trên Android và IOS, tích hợp với tổng đài IP Zycoo. Bạn có thể thực hiện cuộc gọi miễn phí từ bất kỳ nơi nào có kết nối internet.

 • Ghi âm cuộc gọi cho phép ghi âm bất kỳ cuộc gọi nào cần
 • Chờ cuộc gọi giúp thông báo với người dùng khi có cuộc gọi mới tới
 • Chuyển cuộc gọi tới một liên lạc có trong danh bạ
 • Thoại hội nghị
 • Hộp thư thoại

Android

IOS
ZYCOO COOCALL

 

GRANDSTREAM WAVE

Người dùng Android v4.0 hoặc cao hơn có thể thực hiện cuộc gọi theo chuẩn SIP qua WIFI. Grandstream Wave app cung cấp gần như đầy đủ các tính năng thoại và lên tới 6 tài khoản SIP.

 • Tương thích với các tổng đài IP khác
 • Chỉ hỗ trợ Android v4.0 hoặc cao hơn
GRANDSTREAM WAVE

 

SOFTPHONE SUPPORT PLATFORM COMPARISON

 

Hỗ trợ OS \ Softphone

Jitsi

Xlite

Zoiper

Zycoo Coocall

Grandsream Wave

MS Windows

Không

Không

Apple MAC

Không

Không

Unix/Linux

Không

Không

Không

IOS

Không

Không

Không

Android

Không

Không

 

AFFORDABLE IP PHONE OPTIONS

 

GRANDSTREAM GXP1610

Grandstream GXP1610 là điện thoại IP đơn giản dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc sử dụng tại gia. Đây là điện thoại phổ thông 1 tài khoản SIP, lên tới 2 hiển thị cuộc gọi, 3 phím lập trình mềm XML. Màn hình 132x48 LCD đủ rộng để xem hiển thị dễ dàng. Các tính năng khác như có 2 cổng mạng 10/100Mbps, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đàm thoại tay 3 mang đến cho GXP1610 khả năng thân thiện với người dùng, chất lượng tốt và là điện thoại IP không thể thiếu của người dùng văn phòng.

 • 1 tài khoản SIP, 2 line keys, 3-way conferencing, 3 phím lập trình mềm XML
 • Hai cổng mạng Dual-switched
 • Hỗ trợ EHS
 • Tới 500 liên lạc trong sổ danh bạ, Lịch sử cuộc gọi lên tới 200 bản ghi
Grandstream GXP1610 IP Phone

 

GRANDSTREAM GXP1620

Là điện thoại IP cho người dùng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Grandstream GXP1620 mang đến một tập các tính năng VoIP mạnh, hợp thời với một thiết kế hiện đại. GXP1620 hỗ trợ tới 2 line, full HD audio cho cả tay nghe và loa cho phép người dùng truyền thông với âm thanh thực. Các tính năng khác như có 2 cổng mạng 10/100Mbps, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đàm thoại tay 3 mang đến cho GXP1620 khả năng thân thiện với người dùng, chất lượng cao, dễ sử dụng.

 • 2 tài khoản SIP, 2 line keys, 3-way conferencing, 3 phím lập trình mềm XML
 • Hai cổng mạng Dual-switched
 • HD audio trên cả tay nghe và loa
 • Hỗ trợ EHS
 • Tới 500 liên lạc trong sổ danh bạ, Lịch sử cuộc gọi lên tới 200 bản ghi
Grandstream GXP1620 IP Phone

 

GRANDSTREAM DP715/DP710

Điện thoại IP không dây "mẹ bồng con" Grandstream DP715/DP710 cho phép các doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ, nhà kho và người dùng cá nhân có thể "di động" trong môi trường VoIP. Những điện thoại không dây này cho phép người dùng di chuyển trong văn phòng, cửa hàng, kho, nhà trong lúc đàm thoại .

 • DP715 gồm có trạm phát không dây và tay nghe; DP710 chỉ có tay nghe
 • Hỗ trợ nhóm đổ chuông (các chế độ linear mode, shared line mode, parallel mode) khi các tay nghe dùng chung một tài khoản SIP
 • Vùng phủ sóng 300m ngoài trời và 50m trong nhà
 • Trạm phát DECT cho phép đăng ký lên tới 5 tay nghe (máy con) DECT và 4 cuộc gọi đồng thời
 • Pin có khả năng lên tới 10 giờ đàm thoại và 80 giờ standby
Grandstream DP715/DP710 Wireless phone

 

Các giải pháp hội nghị truyền hình và hội nghị truyền thanh của Grandstream

16/12/2015
bởi Toan Nguyen Quang
Các giải pháp hội nghị truyền hình và hội nghị truyền thanh của Grandstream

Các giải pháp hội nghị truyền hình và hội nghị truyền thanh của Grandstream sẵn sàng sử dụng mà không cần trang bị thêm MCU

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3200 / GVC3202

 • 1080p Full-HD video, up to 3-way video conferences (GVC3202) and up to 9-way video conferences (GVC3200).
 • Support for 2 monitor outputs through 2 HDMI outputs (GVC3202) and for 3 monitor outputs through 3 HDMI outputs (GVC3200)
 • 9-way hybrid-protocol conferencing with no external MCUs/servers or extra software licenses
 • PTZ camera with 9x zoom (GVC3202) and PTZ camera with 12x zoom (GVC3200)
 • Can be installed in three simple steps
 • Plug and Play connection to Grandstream's IPVideoTalk Pro video conferencing service


Điện thoại hội nghị Grandstream GAC2500

Điện thoại hội nghị Grandstream GAC2500, 7-ways conference

 • 6 lines, 6 SIP accounts, 7-way voice conferences
 • Runs Android 4.4 and offers full access to the Google Play Store and all Android apps, such as Skype, Google Hangouts and more
 • Bluetooth to support syncing of headsets and mobile devices
  Built-in 7-way conference bridge
 • 4.3" (800x480) capacitive touch screen for easy use
 • Auto-sensing Gigabit port, built-in PoE support
 • Built-in WiFi support offers mobility and network flexibility
 • Full HD audio support to maximize voice quality
 • Daisy-chain support to combine two GAC2500 together
 • TLS and SRTP security encryption


Điện thoại IP Video Multimedia Grandstream GXV3240 / GXV3275

Điện thoại IP Video Multimedia Grandstream GXV3240 / GXV3275, 6-ways conference

 • 6 lines 6 SIP accounts, FREE IP VideoTalk account for video calling, up to 6-way voice conferences and 3-way video conferences
 • Runs Android version 4.2 and offers full access to the Google Play Store
 • 1 megapixel CMOS camera
 • 7 inch (1024x600) capacitive touch screen
 • Dual-switched Gigabit ports and integrated WiFi (802.11b/g/n)
 • Bluetooth for headsets and pairing mobile devices, USB port, SD card slot, mini-HDMI output for connection to TV monitor
 • Create an Android app for your business to run on the GXV3275 using Google’s API and Grandstream’s SDK tool kit

Ý kiến

Chưa có bài nào

Viết đánh giá