Bước 1: Đầu tiên chúng ta bấm giữ nút tắt âm lượng 5 giây để khởi động loa mic không dây DQN M51W, sau đó chúng ta cắm USB dongle vào ...

Read More

Bước 1:  Đầu tiên chúng ta bấm giữ nút tắt âm lượng 5 giây để khởi động loa mic không dây DQN M51W, sau đó chúng ta cắm USB dongle vào ...

Read More

Bước 1: Đầu tiên chúng ta bấm giữ nút tắt âm lượng 5 giây để khởi động loa mic không dây DQN M51W, sau đó chúng ta cắm USB dongle vào cổng ...

Read More

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại thời kỳ 4.0, hình thức học trực tuyến dần chứng minh được sức hút cũng như ...

Read More

Giải pháp hội nghị trực tuyến hiện nay là một cụm từ đã trở nên phổ biến với nhiều người, nhất là hội nghị trực tuyến đã là yếu tố cần ...

Read More

Sự phát triển của công nghệ đi kèm với diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19 khiến cho việc họp trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ ...

Read More