Share

DQN tài trợ Techfest Vietnam 2020


DQN hân hạnh tài trợ toàn bộ hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến kết hợp livestream các sự kiện tại Techfest Vietnam 2020

Danh sách các sự kiện có livestream đã thực hiện

Thời gian: 13h00 - 17h00, Thứ Bảy, ngày 28/11/2020

Thời gian: 13h00 - 17h00, Thứ Bảy, ngày 28/11/2020

Thời gian: 13h00 - 17h00, Thứ Bảy, ngày 28/11/2020

 Thời gian: 8h30 – 11h30, Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 Thời gian: 13h00 – 17h00, Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Làng Sinh viên khởi nghiệp

Làng Sinh Viên Khởi Nghiệp

 Hội thảo Đổi mới sáng tạo để Tạo thay đổi tích cực: Vai trò của trường Đại học

Thời gian:

Làng Công Nghệ Tài Chính

 Hội thảo Phát triển công nghệ tài chính Việt Nam trong mùa nhiễu động

Thời gian: 13:00 - 17:00 Ngày 28/11/2020

Làng Đô Thị Thông Minh

Hội thảo Thành phốThông minh – Thủ đô Sáng tạo

Thời gian: 8:30 - 10:55 Ngày 28/11/2020

Làng Công nghệ Nông nghiệp

Làng Sinh Viên Khởi Nghiệp

 Hội thảo Agritech – Bứt phá tăng trưởng hậu Covid-19

Thời gian: 13:00 - 17:00 Ngày 28/11/2020

Làng Công nghệ Giáo dục

Hội thảo “Nền văn hóa đổi mới sáng tạo mở và Giáo dục mở”

Thời gian: 14h00 -17h00 Ngày 28/11/2020

Làng Công nghệ Du lịch & Ẩm thực

Hội thảo Tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi ngiệp sáng tạo trong du lịch và ẩm thực

Thời gian: 13:00 - 17:00 Ngày 28/11/2020

Hội thảo hội phụ nữ

Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ"

Thời gian: 08h30 – 11h00, Ngày 28/11/2020

Hội thảo Abivin

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt"

Thời gian: 8h30 - 10h50, Ngày 29/11/2020

HACKATHON

 Hội thảo "Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương và doanh nghiệp lớn"

Thời gian: 8h00 - 10h30 NGÀY 28/11/2020

Làng Địa phương

Làng Sinh Viên Khởi Nghiệp

Toạ đàm Định hướng phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo địa phương: Liên kết giữa các nguồn lực doanh nghiệp - chính phủ - các viện/trường - cộng đồng địa phương

Thời gian: 08:30 - 11:30 Ngày 28/11/2020

Làng Cộng đồng dịch vụ hỗ trợ

Làng Sinh Viên Khởi Nghiệp

 Hội thảo Phát triển các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thời gian:09:00 - 11:30 Ngày 28/11/2020


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>