Share

Nếu sử dụng màn hình tương tác thì cần màn hình có kích cỡ nào là phù hợp?


Khi quyết định kích thước của màn hình tương tác phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, hãy dành một chút thời gian để xem xét kích thước của phòng họp và sức chứa của phòng.

Hầu hết các màn hình tương tác có kích thước từ 65 ”đến 84”, tuy nhiên, kích thước phụ thuộc rất nhiều vào vị trí sẽ được lắp đặt và số lượng người sẽ sử dụng nó cùng một lúc. Màn hình tương tác được sử dụng trong không gian trò chuyện nhóm thường nhỏ hơn nhiều so với màn hình được sử dụng trong lớp học hoặc phòng họp.

MHTT-16

Thông thường, 55 ~ 64 inch phù hợp với không gian có kích thước vừa và nhỏ hoặc không gian họp nhóm (dưới 5 người), tron khi 75 inch phù hợp với phòng cỡ vừa (5 ~ 10 người) và 86 inch là hoàn hảo cho một khu vực phòng hội đồng quản trị và hơn thế nữa (hơn 10 người). Các màn hình tương tác trên thị trường hiện tại có các kích thước tiêu chuẩn như sau: 55”, 65”, 75”, 86”, 98”.

Một quy tắc cơ bản cần tuân theo là màn hình phải đủ lớn để ngay cả những người ở phía sau phòng cũng có thể dễ dàng đọc phông chữ 20pt.


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>