Share

Hội thảo “Thu hút nguồn lực từ tổ chức phát triển (INGO/ NGO) hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”


Với mục tiêu kết nối, thu hẹp khoảng cách giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và các Tổ chức phát triển (INGO/ NGO)  cùng nhau hợp tác, gợi mở hướng phối hợp giữa doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và tổ chức phát triển (INGO/ NGO) tạo tác động mạnh mẽ. Văn phòng Đề án 844 (ISEV) phối hợp cùng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings); Công ty Cổ phần Truyền thông GTO (GTO MEDIA) và DQN (Công ty TNHH ĐỈNH QUANG)  tổ chức buổi Hội thảo “Thu hút nguồn lực từ tổ chức phát triển (INGO/ NGO) hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” vào ngày 23/12.

Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và nhà sáng lập startup xoay quanh các nội dung:

 • Góc nhìn và đánh giá về startup của các tổ chức phát triển.
 • Cơ hội và thách thức cho sự hợp tác giữa các tổ chức phát triển và mô hình khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam;
 • Khả năng phối hợp giữa tổ chức phát triển và startup: Phương pháp và điển hình trên thế giới.
 • Làm thế nào để startup tận dụng các nguồn lực của tổ chức phát triển trong quá trình gọi vốn và mở rộng thị trường?
 • Tiềm năng liên kết thành mạng lưới các tổ chức phát triển (INGO/ NGO) trong VIEN - Mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.
 • Đồng thời, từ việc hợp tác giữa hai bên chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cơ hội thử nghiệm và mở rộng các giải pháp đổi mới nhanh chóng hơn và áp dụng các mô hình hoạt động bền vững hơn. 

Khách mời: 

 • Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Bà Hà Thị Quỳnh Nga – Trưởng bộ phận Đối tác Chiến lược tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam;
 • Bà Phạm Kiều Oanh – Nhà sáng lập và giám đốc điều hành CSIP;
 • Nguyễn Thị Trâm Anh – Giám đốc vận hành Hekate;
 • Ông Trần Trí Dũng – Đại diện chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam (Swiss Entrepreneurship Program – Swiss EP);
 • Bà Charlotte Reypens – Chuyên gia nghiên cứu cấp cao về khởi nghiệp và tinh thần kinh doanh tại Nesta, Anh Quốc.
 • Bà Phan Hoàng Lan – Trưởng phòng Khởi nghiệp ĐMST, UNDP Việt Nam

Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>