Share

Kết nối tai nghe call center DQN HU212 với phầm mềm MS Teams


Bước 1: Kết nối tai nghe DQN HU212 với máy tính bằng cổng USB.

Ketnoi

Bước 2: Bước 2: Chúng ta mở phần mềm MS Teams sau đó bấm Meet now và bấm Start meeting.

msteam1

Bước 3: Bấm chọn cài đặt

msteam2

Bước 4: Trong giao diện Device settings, ở mục Audio devices mở dấu mũi tên xuống chọn USB Audio Device để sử dụng micro và loa của tai nghe HU212.

msteam3

Vậy là chúng ta đã kết nối thành công tai nghe DQN HU212 với phần mềm Webex.

Bước 5: Bấm Join now để bắt đầu cuộc họp.


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>