Share

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VFOSSA
Chương trình Business Matching/ Giao thương các doanh nghiệp thành viên VFOSSA được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau cũng như tạo ra cơ hội hợp tác kinh doanh trong nội bộ VFOSSA. Cơ hội tốt để quảng bá, bán chéo, tăng trưởng khách hàng nhanh, bền cho doanh nghiệp.

Chương trình tổ chức vào thời gian từ 14:30-17h30 chiều thứ 6 hàng tuần, online trên Zoom

Mỗi tuần VFOSSA sẽ lựa chọn 1-2 doanh nghiệp thành viên để giới thiệu với các doanh nghiệp khác trong VFOSSA. Doanh nghiệp được lựa chọn giới thiệu sẽ giới thiệu về doanh nghiệp của mình và sản phẩm dịch vụ của mình với các doanh nghiệp thành viên khác.


LỊCH SỰ KIỆN

PHIÊN 1


Thời gian: Thứ 6 ngày 05/08/2022 14:30 - 17:30 


 Người trình bày

Doanh nghiệp được lựa chọn giới thiệu sẽ giới thiệu về doanh nghiệp của mình và sản phẩm dịch vụ của mình với các doanh nghiệp thành viên khác

Sales Specialist 

Huỳnh Thị Ngọc Vững

Vinacis Connect

Trình bày chủ đề "Zalo thu phí doanh nghiệp liệu có xứng đáng?”

Giám đốc Marketing

Nguyễn Đức Toàn

IWAY Việt Nam

Giới thiệu giải pháp Thư điện tử và liên lạc tích hợp EMAIL+

Giám đốc giải pháp cN

Nguyễn Văn Đại

Đỉnh Quang (DQN)

Giới thiệu sản phẩm tai nghe tổng đài khử tiếng ồn bằng công nghệ AI

Để tham gia chương trình, các bạn cần có tài khoản Zoom, nếu chưa có tài khoản thì cần đăng ký miễn phí tại zoom.us

JOIN NOW!

Meeting ID: 2549154441

Passcode: VFOSSA0822


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>