Share

Cách kết nối Webcam DQN C620 với phần mềm Zoom


Bước 1: Đầu tiên chúng ta kết nối giữa Webcam DQN C620 và máy tính bằng cách cắm đầu USB 2.0 của Webcam vào cổng USB trên máy tính.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta mở phần mềm Zoom sau đó bấm vào biểu tượng Cài đặt.

Bước 3: Tại giao diện của phần Cài đặt chúng ta chọn Video.

Bước 4: Tại phần Camera bấm vào hình mũi tên sau đó chọn HD Camera để sử dụng camera của Webcam DQN C620.

Bước 5: Tại giao diện của phần Cài đặt chúng ta chọn Audio.

Bước 6: Tại phần Microphone bấm vào hình mũi tên sau đó chọn Microphone (HD Camera) để sử dụng mic của Webcam DQN C620.

Vậy là chúng ta đã kết nối thành công Webcam DQN C620 với phần mềm Zoom.

Video hướng dẫn:


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>