Share

Cách kết nối Webcam DQN C620 với phần mềm Webex


Bước 1: Đầu tiên chúng ta kết nối giữa Webcam DQN C620 và máy tính bằng cách cắm đầu USB 2.0 của Webcam vào cổng USB trên máy tính.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta mở phần mềm Webex bấm vào Profile chọn Settings( Cài đặt ).

Bước 3: Tại giao diện của phần Cài đặt chọn Audio, tại mục Microphone bấm vào hình mũi tên chọn Microphone (HD Camera) để sử dụng mic của Webcam DQN C620. Sau đó bấm Save để lưu lại các thay đổi cài đặt.

Bước 4: Tại giao diện của phần Cài đặt chọn Video, tại mục Camera bấm hình mũi tên và chọn HD Camera để sử dụng màn hình của Webcam DQN C620. Sau đó bấm Save để lưu lại các thay đổi cài đặt.

Vậy là chúng ta đã kết nối thành công Webcam DQN C620 với phần mềm Webex.

Video hướng dẫn:


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>