Share

Cách kết nối Webcam DQN C620 với phần mềm MS Teams


Bước 1: Đầu tiên chúng ta kết nối giữa Webcam DQN C620 và máy tính bằng cách cắm đầu USB 2.0 của Webcam vào cổng USB trên máy tính.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta mở phần mềm MS Team chọn Meet nowStart meeting.

Bước 3: Bấm chọn Cài đặt.

Bước 4: Tại phần Microphone bấm vào hình mũi tên chọn Microphone (HD Camera).

Bước 5: Tại phần Camera bấm vào hình mũi tên chọn HD Camera.

Vậy là chúng ta đã kết nối thành công Webcam DQN C620 với phần mềm MS Team.

Video hướng dẫn:


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>