Share

Cách kết nối bộ thiết bị họp hội nghị trực tuyến DQN-VC20-Kit với phần mềm MS Teams


Bước 1: Đầu tiên với camera chúng ta cắm nguồn DC12V để khởi động camera , sau đó chúng ta dùng dây kết nối giữa camera và máy tính bằng cách cắm 1 đầu vào cổng  USB 2.0 ở camera và cắm 1 đầu vào cổng USB trên máy tính.

Với loa, chúng ta dùng dây kết nối giữa loa và máy tính bằng cách cắm 1 đầu vào cổng USB của loa và cắm 1 đầu vào cổng USB của máy tính.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta mở phần mềm MS Team chọn Meet nowStart meeting.

Bước 3: Bấm chọn Cài đặt.

Bước 4: Tại phần Audio devices bấm vào hình mũi tên chọn Usb Audio Device.

Bước 5: Tại phần Camera bấm vào hình mũi tên chọn HD Camera.

Vậy là chúng ta đã kết nối thành công bộ thiết bị DQN VC20-Kit với phần mềm MS Team.

Video hướng dẫn:


Tags

tai nghe tổng đài, phân biệt các loại tai nghe


Tin tức

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>