Phòng họp hội nghị cỡ vừa được thiết kế cho các công ty, doanh nghiệp, cuộc họp tổ chức cho khoảng 10-15 người . Những không gian như vậy sẽ có ...

Read More