Bán hàng: (028) 6285 6368 | (024) 6262 7268
Hỗ trợ: 1900 1563

Bộ điều khiển Sangoma NetBorder Carrier SBC

$15,200.00
10 ngày
SBCT-CAR
Có sẵn hàng
+

Bộ điều khiển Sangoma NetBorder Carrier SBC với chi phí-hiệu quả nhất, cung cấp dịch vụ đơn giản nhất và quản lý đơn giản nhất để so với các dòng Điều khiển SBC (Session Border Controller) trên thị trường. Sangoma NetBorder Carrier SBC cung cấp đầy đủ tính năng, bảo mật kết nối biên cấp nhà cung cấp dịch vụ. 

Bộ điều khiển biên đa phiên SBC là gì

Truyền thông IP qua nhiều mạng với đặc tính đôi khi không đáng tin cậy, cần được chuẩn hóa, quản lý và bảo đảm. Nhu cầu để đảm bảo khả năng tương tác của nhiều thiết bị, chuyển mạch và giao thức theo một cách minh bạch cho người sử dụng mạng. Bộ điều khiển biên đa phiên giúp việc chuyển đổi giữa các giao thức, chuyển mã, phòng ngừa mối đe dọa, nguồn lực hạn chế, và cước ở lớp biên của mạng VoIP của các doanh nghiệp và nhà cung cấp đều muốn.

Các ứng dụng

 • Trung kế SIP
 • Liên kết nhà cung cấp Carrier
 • Peering các mạng SIP
 • Core Session Router và Load Balancer

Lợi ích

 • An ninh mạng
 • Chất lượng dịch vụ/Chất lượng trải nghiệm
 • Kết nối
 • Đơn giải hóa giao thức
 • Các dịch vụ Media
 • Cước và thống kê
 • Hợp luật
It s perfect fixed to our need on providing secure voice services to our enterprise customers. Thanks DQN and Sangoma
Write a review